På gång i föreningen

Nu verkar det som om våren skulle ta sig fram även till våra breddgrader. Påsken verkar ju bli riktigt angenäm om meteorologerna får rätt i sina antaganden. Vårdagjämningen har vi klarat av och på söndag ställer vi om klockorna. Säkra tecken på tidens gång. Påskens placering i almanackan har bl a lett till att marsträffen inträffar först i april - den 2.dre. Se mer i programmet

Årsavgiften är SEK 150,- för de som får våra informationsbrev per post. De som sköter detta per e-post, betalar endast SEK 100,-. Och vi återinförde också en årsavgift för studenter på SEK 50,-

Vad gäller de brev som går ut via E-post, vill jag nämna, att jag inte tar bort några adresser från mottagarlistan utom på särskild begäran. Det betyder, att den som lämnar vår krets - det händer, men mycket sällan - står ändock kvar som mottagare av vår information. Det innebär att man förblir väl informerad om vad vi håller på med och kan komma till våra träffar närhelst man vill. Man kan också sprida kännedom om verksamheten till ev. nya intressenter.

Våra aktiviteter kan Du läsa om under fliken program. Det blir liksom tidigare år träffar en gång i månaden.

Vår förening träffas i lokalen på Gamla Norrvägen 56 här i Växjö. Det är gott om plats både inne och ute Den har namnet VOKalen, där VOK betyder Växjö Orienteringsklubb, som är vår hyresvärd.

En svensk portal, med aktuell information om Sverige på tyska, hittar ni på adressen http://www.swedengate.de/, där man också kan beställa news-letter med svenska nyheter gratis.

Spara miljö och föreningens ekonomi  Ett flertal medlemmar får numera våra meddelanden per E-post. Det sänker våra porto-kostnader, som är en av våra tyngsta utgifter. Om det finns fler, som kan och vill ta emot våra brev per E-post, kan ni bara klicka här och skicka mig adressen. Det går bra att komma med synpunkter på vår verksamhet, programutformning och allt annat också för den delen.

Vi ses!